?

Log in

No account? Create an account
verlaten plaatsen's Journal [entries|friends|calendar]
verlaten plaatsen

you're running out of time
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

[
10/29/07 @ 7:11 pm
]

carree
3 x

Promo! [
11/11/05 @ 1:59 pm
]

zonnestralen

Join verlaten, de community over verlaten plaatsen in NL en BE!
5 x

BE: Joseph Lemaire - Tombeek (Overijse) [
11/10/05 @ 8:41 pm
]

zonnestralen

Wat? een verlaten sanatorium
Wanneer? het sanatorium werd gebouwd in 1936.
Waar? Tombeek (Overijse)
Verlaten? het sanatorium is sinds 1987 verlaten.
Adres? verlaten@charna.nl
Status? In 1987 is besloten om het ziekenhuis te sluiten. In december 1992 werd het gebouw, de bijgebouwen en de omgeving beschermd als monument, er mag nu niets meer veranderd worden aan de gevels en de ramen aan de buitenzijde. In oktober 1994 is het gebouw verkocht aan vastgoedmakelaar Herpain, die het gebouw wil verkopen om er kantoorruimte van te maken, maar er is nog altijd geen koper. De staat van het gebouw is redelijk; veel graffiti, veel gebroken ramen, veel muren waar verf/behang van af komen, veel kapotte tegels, veel radiatoren die van de muren zijn getrokken. Wel zijn er nog veel details te vinden, zoals; stoelen, dossiers en rontgefoto's.

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10
x

BE: Zwembad - Knokke-Heist [
11/4/05 @ 10:08 pm
]

zonnestralen

Wat? een verlaten zwembad
Wanneer? -
Waar? Knokke-Heist
Verlaten? het zwembad was gebouwd zonder toestemming, en werd dan ook om die reden gesloten.
Adres? verlaten@charna.nl
Status? in 2000 was er een goedkeuring door de gemeenteraad van Knokke-Heist om op de plaats van de cafétaria van het verlaten zwembad twee appartementsgebouwen van vier hoog te bouwen en met de opbrengst van de appartementen het naastliggende terrein van de oude zwembaden te saneren tot duinlandschap. Of die plannen ook echt door zijn gekomen, weet ik niet. Het laatste bericht wat ik er over heb gelezen is dat natuurreservaten het niet eens waren met de goedkeuring en van plan waren om bevoegde ministers te vragen om nieuwe bouwplannen eens en voor goed te verwerpen en de duinen te herstellen. Ik heb sinds 2004 geen nieuwe foto's meer gezien. Op de laatste foto's die ik heb gezien was de staat van het verlaten zwembad matig, erg veel graffiti. In februari 2004 zou de sloop van het verlaten zwembad zijn begonnen, volgens twee websites.

1 - 2
2 x

BE: Le Valdor - Luik [
11/4/05 @ 4:12 pm
]

zonnestralen

Wat? een oud, verlaten ziekenhuis.
Wanneer? het ziekenhuis werd gebouwd in 1889.
Waar? Luik
Verlaten? het ziekenhuis is sinds +/- 1987 verlaten.
Adres? verlaten@charna.nl
Status? de staat van het gebouw is redelijk, veel details zijn er nog te vinden; stoelen, wasbakken, telefoons, muurtekeningen, maar er is wel veel graffiti en sommige delen staan letterlijk op instorten. Het plan was dat Le Valdor in januari / februari 2005 afgebroken zou worden, alleen het voorste gedeelte zal blijven staan, maar ik heb in oktober 2005 nog nieuwe foto's gezien.

1 - 2 - 3 - 4 - 5
1 x

Links! [
11/4/05 @ 2:07 pm
]

zonnestralen
Links!Collapse )
1 x

Tips! [
11/4/05 @ 1:59 pm
]

zonnestralen
Tips!Collapse )
x

Regels! [
11/4/05 @ 1:59 pm
]

zonnestralen
Regels!Collapse )
2 x

navigation
[ viewing | most recent entries ]